Publications

Shenlong Wang, Linjie Luo, Ning Zhang, Jia Li
Event BMVC 2017 (Oral Presentation)
Research AreasComputer Vision, Computer Graphics
Zhaowen Wang, Ding Lu, Jianchao Yang, Wei Han, Thomas Huang
Event IEEE TIP 2016
Research AreasDeep Learning
Xi Peng, Rogerio Feris, Xiaoyu Wang, Dimitris Metaxas
Event ECCV 2016 (Oral Presentation)
Research AreasComputer Vision, Deep Learning
Wenhan Yang, Jiashi Feng, Jianchao Yang, Fang Zhao, Jiaying Liu, Zongming Guo, Shuicheng Yan
Event IEEE TIP 2017
Research AreasDeep Learning
Quanzeng You and Jiebo Luo, Hailin Jin, Jianchao Yang
Event AAAI Conference on Artificial Intelligence 2016
Research AreasComputer Vision
Quanzeng You, Jiebo Luo, Hailin Jin, Jianchao Yang
Event ACM International Conference on WSDM 2016
Research AreasDeep Learning
Yingzhen Yang, Jiashi Feng, Nebojsa Jojic, Jianchao Yang, Thomas S Huang
Event ECCV 2016 (Oral Presentation)
Research AreasComputer Vision