Publications

Sergey Tulyakov, László A. Jeni, Jeffrey F. Cohn, Nicu Sebe
Event IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017
Research AreasComputer Vision
Yingzhen Yang, Jianchao Yang, Wei Han, Thomas. S. Huang
Event ICML 2016 (Workshops on Advances in Non-convex Analysis and Optimization)
Research AreasComputer Vision
Zhou Ren, Hailin Jin, Zhe Lin, Chen Fang, Alan Yuille
Event BMVC 2017 (Oral Presentation)
Research AreasDeep Learning
Jinxi Buo, Ning Xu, Jia Li, Abeer Alwan
Event Interspeech 2017
Research AreasDeep Learning
Yingzhen Yang, Jiashi Feng, Jiahui Yu, Jianchao Yang, Pushmeet Kohli, Thomas S. Huang
Event UAI 2017
Research AreasComputer Vision
Linjie Yang, Kevin Tang, Jianchao Yang, Jia Li
Event CVPR 2017
Research AreasDeep Learning
Satwik Kottur, Xiaoyu Wang, Vitor Carvalho
Event IJCAI 2017
Research AreasDeep Learning
Yingzhen Yang, Jiahui Yu, Pushmeet Kohli, Jianchao Yang, Thomas S. Huang
Event ICLR 2017
Research AreasComputer Vision, Deep Learning
Zhou Ren, Xiaoyu Wang, Ning Zhang, Xutao Lv, Jia Li
Event CVPR 2017
Research AreasDeep Learning
Yuncheng Li, Jianchao Yang, Yale Song, Liangliang Cao, Jiebo Luo, Jia Li
Event ICCV 2017
Research AreasDeep Learning