Publications

Francesco Barbieri, Luis Marujo, Pradeep Karuturi, William Brendel
Event ICWSM 2018 (Workshop)
Research AreasNatural Language Processing, Deep Learning, Human Computer Interaction
Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille, Zhou Ren
Event ICLR 2018
Research AreasDeep Learning
Seunghwan Moon, Leonardo Neves, Vitor Carvalho
Event ICLR 2018
Research AreasDeep Learning, Natural Language Processing
Linjie Yang, Yanran Wang, Xuehan Xiong, Jianchao Yang, Aggelos K. Katsaggelos
Event CVPR 2018
Research AreasComputer Vision, Deep Learning
Xin Chen, Chen Cao, Zehao Xue, Wei Chu
Event ICASSP 2018 (Oral Presentation)
Research AreasComputer Graphics, Deep Learning
Yingzhen Yang, Jianchao Yang, Ning Xu, Wei Han
Event ICLR 2018 (Workshop)
Research AreasDeep Learning
Sergey Tulyakov, Ming-Yu Liu, Xiaodong Yang, Jan Kautz
Event CVPR 2018
Research AreasDeep Learning, Computer Vision
William Brendel, Luis Marujo
Event NIPS 2017 (Workshop Optimization for Machine Learning (OPT))
Research AreasData Mining
Sergey Tulyakov, Andrew Fitzgibbon, Sebastian Nowozin
Event NIPS Workshops, 2017
Research AreasDeep Learning
Jonathan Palacios, Lawrence Roy, Prashant Kumar, Chen-Yuan Hsu, Weikai Chen, Chongyang Ma, Li-Yi Wei, Eugene Zhang
Event ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia 2017)
Research AreasComputer Graphics