Publications

Zhenglin Geng, Chen Cao, Sergey Tulyakov
Event CVPR 2019
Research AreasComputer Vision
Jian Wang, Tianfan Xue, Jonathan T. Barron, Jiawen Chen
Event CVPR 2019
Research AreasComputational Imaging
Kekai Sheng, Weiming Dong, Haibin Huang, Chongyang Ma, Bao-Gang Hu
Event SIGGRAPH Asia 2018
Research AreasComputer Graphics, Computer Vision
Chih-Kuan Yeh, Joon Sik Kim, Ian Enxu Yan, Pradeep Ravikumar
Event NIPS 2018
Research AreasDeep Learning
Ian Enxu Yan, Wei-Cheng Lee, Sung-Eun Chang, Kai Zhong
Event NIPS 2018
Research AreasDeep Learning
Ning Xu, Linjie Yang, Yuchen Fan, Jianchao Yang, Dingcheng Yue, Yuchen Liang, Brian Price, Scott Cohen, Thomas Huang
Event ECCV 2018
Research AreasComputer Vision, Deep Learning
Chen Cao, Menglei Chai, Oliver Woodford, Linjie Luo
Event SIGGRAPH Asia 2018
Research AreasComputer Graphics
Shunsuke Saito, Liwen Hu, Chongyang Ma, Linjie Luo, Hao Li
Event SIGGRAPH Asia 2018
Research AreasComputer Graphics
Hongyu Xu, Xutao Lv, Xiaoyu Wang, Zhou Ren, Navaneeth Bodla, Rama Chellappa
Event ECCV 2018
Research AreasComputer Vision, Deep Learning
Yuxiang Xie, Nanyu Chen, Xiaolin Shi
Event KDD 2018 (Oral Presentation)
Research AreasData Mining, Data Science